Jak napisać biznes plan?

Analiza SWOT - mocne i słabe strony Twojego biznesu

Co to jest analiza swot?

Analiza SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia związane z realizowaną strategią działania.
Mocne i słabe strony dotyczą stanu aktualnego, zaś szanse i zagrożenia odnoszą się do możliwego rozwoju wypadków.

Możesz skupić się tylko na samym wyliczeniu poszczególnych punktów, bo takie ebiznesplany też istnieją, lecz jeśli chcesz przekonać inwestora do podjęcia korzystnej dla Ciebie decyzji - musisz to rozwinąć.
Pokaż, że masz słabe strony, bo nawet najlepsza firma je ma, a także odkryj realne zagrożenia. Ale równocześnie wytłumacz, jak Ty sobie z nimi poradzisz. To samo dotyczy mocnych stron firmy i szans.

Musisz wiedzieć, iż bardzo ważną rzeczą jest krytyczne spojrzenie na własną działalność. Bo tylko takie podejście pozwoli wychwycić te słabsze punkty. Analiza SWOT jest chyba najmniej subiektywną częścią całego ebiznesplanu.

SWOT - elementy składowe

Strengths - Mocne strony

Jakie są mocne strony Twojej e-firmy, czyli co może robić Twoją przewagę w stosunku do konkurencji. Ale tutaj UWAGA: trzeba spojrzeć na firmę jakby z innej perspektywy, to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie silne strony widzi w mojej firmie klient, otoczenie zewnętrzne?
Nasze spojrzenie zawsze będzie subiektywne. A poza tym, to przecież o odbiorcę chodzi, bez niego nasz ebiznes by nie istniał. Jeżeli będziemy dogadzać sobie, a nie jemu, to szybko znikniemy z horyzontu.

Weaknesses - Słabe strony

Słabych stron może być bardzo dużo. To może być praktycznie każdy aspekt działalności firmy. Jeżeli któryś z aspektów, działów nie jest należycie dopilnowany, wtedy automatycznie staje się bolączką. Tak to można zdefiniować.
Zarówno problemem, jak i zaletą, może być wszystko. Ważne jest jedno: nie bójmy się identyfikować tzw. "wąskich gardeł". Ukrywanie słabości nie spowoduje, że przestaną one istnieć. Wręcz przeciwnie - jeżeli wyjdą później, skutek będzie gorszy dla Ciebie.

Opportunities - Szanse

Jak już wiemy, szanse odnoszą się do możliwego rozwoju wypadków. A więc są to niejako prognozy na to, co będzie się działo na rynku w naszej branży w przyszłości. Jakie więc mogą być nasze szanse? Przykładowo:

Threats - Zagrożenia

Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji. Analizując zagrożenia, zastanówmy się nad poniższymi pytaniami.

Pamiętaj opracowując zagrożenia, że warto czasem założyć gorszy scenariusz. Przeciwstawienie sobie zagrożeń z szansami wcale nie jest powodem do pesymizmu, a raczej pokazaniem, w jaki sposób pokonać przeszkody.

Pisać analizę swot samemu, czy zlecić?

Na koniec nasza odpowiedź na często przewijające się wśród chcących napisać ebiznesplany pytanie: Czy lepiej stworzyć analizę SWOT samemu, czy też zwrócić się o poradę o fachowców?
My twierdzimy, że lepiej samemu. Dlaczego? Ponieważ:

Masz wiedzą merytoryczną o swojej firmie, więc jeżeli zapoznasz się o co chodzi w SWOT, to jesteś w stanie to stworzyć sam.

Zadania dla Ciebie:

  1. Znajdź informacje na temat: co podają e-firmy najczęściej jako swoje słabe strony? Niekoniecznie musi to być wyjęte z analiz SWOT.
  2. Wyszukaj 3 biura projektowe zajmujące się pisaniem ebiznesplanów i zapytaj, jaka jest cena napisania tego dokumentu oraz co wchodzi w skład całości usługi

Darmowy Kurs Biznesplanowania - analiza SWOT do bardzo istotny element każdego biznes planu. Dlatego przyłóż się do jej sporządzenia. Najpewniej będziesz zaskoczony własnymi spostrzeżeniami.

Zapisz się na Darmowy Kurs Biznesplanowania